Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Informace k onemocnění COVID-19 způsobenému koronavirem

Veškeré aktuální informace pro občany jsou zveřejňovány na speciálním portále Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informační materiály obce najdete v seznamu níže.

Jednání zastupitelstva

Příští jednání zastupitelstva obce se bude konat dne 05. 04.2022 od 18:00 na OÚ Mlékojedy.

Zápisy z jednání zastupitelstva najdete ZDE.

 

Občan na úřadě

Užitečné informace MV ČR co, jak a kde lze vyřídit ZDE.

Povodňový plán obce

Povodňový plán

Aktuální povodňový plán je zveřejněn na Povodňovém portále.

Krizové situace

ORP Litoměřice

https://www.litomerice.cz/krizove-situace

Krajský úřad Ústeckého kraje

Portál krizového řízení:

http://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/

Krizové situace Ústecký kraj:

https://www.kr-ustecky.cz/krizove-situace/ms-272331/p1=272331

Stavy vody 

ČHMÚ:

http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_oplist.php?srt=&fkraj=8607&kat=ACTHQ&lng=CZE

Povodí Labe:

http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/

Povodí Ohře:

http://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/?oid=3&data=1

Aktuální zápisy z jednání zastupitelstva

Ostatní zveřejňované informace

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu obce

Zastupitelstvo obce Mlékojedy se na svém zasedání dne 07.05.2013 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a), c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku, jejíž kompletní znění je dispozici ZDE.