Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Heraldika obce byla zpracována v roce 2004 heraldickou kanceláří Dauphin a schválena rozhodnutím č. 52 poslanecké sněmovny ze dne 25.03.2005.

Znak obce

Znak obce

V červeném štítě se stříbrnou vlnitou patou polovina stříbrného dvouocasého zlatě korunovaného a ozbrojeného lva, držícího levou tlapou zlatý obilný klas se dvěma listy.

Lev je převzat ze znaku města Litoměřice, které bylo zdejší vrchností okolo čtyř století. Klas v tlapě ho odlišuje od lva litoměřického a poukazuje na zemědělskou historii obce. Vlnitě oddělená pata štítu symbolizuje řeku Labe. Má i tinkturu odpovídající názvu řeky – Labe, latinsky Alba fluvis. Bílá je také barvou mléka, které je obsaženo v názvu obce.

Vlajka obce

Vlajka obce

List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a zvlněný bílý, o třech vrcholech a dvou prohlubních, v poměru 5:3. V červeném pruhu nad první prohlubní polovina bílého dvouocasého žlutě korunovaného a ozbrojeného lva, držícího levou tlapou žlutý obilný klas se dvěma listy.