Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Czech POINT poskytuje vydávání těchto ověřených výstupů z registrů veřejné správy:

  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z Rejstříku trestů

Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu a sdělí vám počet stran a cenu výpisu. Po zaplacení vám bude výpis vydán. Součástí výpisu je "ověřovací doložka", která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

O výpisy je možné požádat v Úředních hodinách.

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání potřebujete znát: katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu, nebo čísla bytu v domě s číslem popisným.

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. K jeho vydání je potřeba znát IČ obchodní organizace.

Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel, potřebujete znát pouze IČ obchodní organizace / podnikatele.

Výpis z Rejstříku trestů

Podle zákona o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost obdržíte vyplněnou k podpisu předtím, než je výpis z Rejstříku trestů vydán. Pro vydání výpisu musíte mít platný doklad totožnosti a přidělěno rodné číslo. Lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě ověřené plné moci.