Zastupitelstvo 

Zastupitelstvo obce

starosta: Ing. Ondřej Schoř

místostarosta: Tomáš Kormunda

člen: Robert Šanda

člen: Jana Hájková

člen: Jiří Bursa

člen: Pavel Bursa

asistenka úřadu: Tereza Géciová

Tereza Géciová (zvolená) se vzdala mandátu.

Zastupitelstvo se obvykle schází první úterý v měsíci od 19:00 v prostorách OÚ. 

Komise a výbory

Finanční výbor

předseda: Jana Hájková
členové: Jiří Bursa a Lucie Králová

Kontrolní výbor

předseda: Robert Šanda
členové: Josef Veselý, Miroslava Kormundová